RON HAGENDOORN

přeloženo z „5Rhythms Tribe | September Teacher Spotlight; 09.2019

Cesta k tomu, abych se stal učitelem 5Rytmů, pro mě byla velmi osobní, naplňující a vyživující. Téměř dvě desetiletí mi 5Rytmů® pomáhá zachovat si v těle, mysli i duši potřebnou flexibilitu a plnost.

Na počátku mé taneční cesty byla láska k hudbě. Když jsem byl malý, poslouchal jsem hudbu, která se dotýkala mé duše. A pak, díky své sestře, která do našeho domu přinesla spiritualitu, jsem začal tančit. Po několika letech tančení životem jsem objevil 5Rytmů. To bylo všechno.

5Rytmů je pro mě tanec a meditace, ve které je každý pocit vítán. Od sladkých a měkkých po divoké a agresivní. 5Rytmů jsou jako život sám. Kompletní!

5Rytmů jsou o svobodě i struktuře. Vyžadují disciplínu a studium. Značná část energie, kterou jsem do práce s tělem a myslí vložil, mi přinesla skutečné plody,.

V mých workshopech žádám o odhodlání a soustředění. Každý začátek zahrnuje odpor a strach. Pouze tehdy, když přijímáme a uvedeme to do pohybu, vzniká skutečná inspirace a svoboda.

Ve dnech 13. až 15. září 2019 se vydám na svou první malou tour po České republice. Budou tu tři možnosti pro společné setkání a tanec. Páteční otevřený večer v Praze, sobotní v Brně a následná jednodenní dílna Hrdost a radost.

Dobrá hrdost představuje naši důstojnost a sebeúctu. V této dílně budeme zkoumat, co je pro nás v životě nejdůležitější a jak můžeme naší sebeúctu zvýšit. Prozkoumáme jak pohyb a postoj těla určuje, jak se cítíme.

Cítit svůj srdeční rytmus, své tělo a dech, v hloubkách, které jste předtím ještě nemohli prozkoumat.

Hluboko v nás budeme objevovat pocit vděčnosti.

Najděte svou hrdost. Najděte svou radost. Najděte sebe.