JEDNOTLIVÉ RYTMY


5RYTMŮ | JEDNOTLIVÉ RYTMY | TANEČNÍ CESTA | HUDBA | KNIHY


„Do života i do těla jsem se vrátila extatickým tancem. Naučila jsem se hýbat svou podstatou, vytančit se zevnitř ven, nikoli zvnějšku dovnitř. A za ta léta pozorování vlastního těla a tisíců jiných jsem objevila pět posvátných rytmů, které jsou esencí těla v pohybu, živého těla: PLYNUTÍ – STACCATO – CHAOS – LYRIKA – KLID.“

Gabrielle Roth, Mapy extáze


PLYNUTÍ / FLOWING

V Plynutí na fyzické úrovni praktikujeme umění být plynulými v našich tělech. Plynutí je potrubím, vedoucím k naší vnitřní pravdě, impulzem k následování toku naší vlastní energie, být pravdivými k sobě – naslouchání našim potřebám, přijímající naše vnitřní a vnější světy. Když se otevřeme plynutí naší fyzické bytosti, všechny ostatní cesty se nám otevřou. Je to jedna z nejkrásnějších a nejvíce fascinujících cest tance – být uvnitř, být kolem a pozorovat.

Ženy a muži, kteří ztělesní Rytmus Plynutí, jsou ohební, pružní, odevzdaní a důvěřující svým nohám, které je vedou tam, kam chtějí jít.


STACCATO / STACCATO

V rytmu Staccato praktikujeme na fyzické úrovni sílu mužské energie. Je to perkusní (bubnový zvuk) a silné a podporuje spojení se zbytkem světa. Staccato je branou k srdci. Ukazuje jak vystoupit ven do světa, spojeni s našimi chodidly a pocity. Tento rytmus je ten, který stanovuje pravidla našeho lineárního světa, pravidla bojovníka v nás, ta část v nás, která se ukáže jako pravda a jasnost. Je to ta naše část, která si stojí za tím, na čem nám záleží, koho milujeme a co milujeme.

Staccato je divoký učitel hranic. A je ochráncem a vyslancem našeho plynulého bytí. Vizuálně jsou muž nebo žena, jež plně ztělesňují Rytmus Staccato, definováni jako jasní, napojení a bez strachu transparentně vyjádřit svá srdce. Ať už tančíme Staccato sami, v partnerství nebo ve skupině – je to vždy silná zkušenost.


CHAOS / CHAOS

Na fyzické úrovni Chaosu praktikujeme umění úplného uvolnění našich těl – uvolníme hlavu, páteř, boky a chodidla a pohybujeme se rychleji, než můžeme myslet. Chaos nás osvobodí od iluzí a po hlavě nás vrhne do rytmu. Vezme nás to na cestu z “Nemohu” do “Budu”. Jednoduché praktikování Chaosu nás okamžitě vnese zpět do našich těl, do přítomnosti. Tento rytmus nás osvobozuje od všech myšlenek o tom, kdo jsme a vnese nás do reálné zkušenosti být plní, svobodní, intuitivní a kreativní.

Chaos je branou k vyšší mysli. Tančit Chaos je praktikováním vstupu do neznáma, bez strachu z toho, co se nachází na opačné straně. Vizuálně vypadáme jako velká, horoucí, gigantická, potící se zmatek, přetékající katarzní energie. Toto je náš velký tanec, náš výbuch tance, náš výbuch skrze tanec.


LYRIKA / LYRICAL

V Lyrice praktikujeme umění vystoupit z Chaosu. Je to fyzické, energické, emoční a duchovní taneční znovuzrození. Praktikování Lyriky nás učí jak zlomit destruktivní vzorce a odevzdat se do hlubin plynulých, kreativních opakování našeho duchovního Já, jak vybublat z nejhlubších částí nás samotných do integrity a důstojnosti, na kterou často zapomínáme, že je naší součástí.

Lyrika je expanzivní a spojuje nás s naší lidskostí, nadčasovými rytmy, opakováním, vzorci a cykly. Lyrika je více stavem bytí než Rytmus, může být krystalicky čistým vyjádřením jakéhokoliv Rytmu v jejich lehkosti. Stáváme se lehkými v našich chodidlech, jako ptáci létající vzduchem – ale neděláme chyby, v Lyrice jsme uzemnění a plně v síle.


KLID / STILLNESS

Být v Klidu nebo nedělat Nic, to je něco zcela odlišného. Klid se pohybuje, a to jak uvnitř tak i kolem nás. Tanec je našim vozidlem, naší destinací je Rytmus Klid; naší výzvou je být plavidlem, které je neustále v pohybu a mění se. V tanci Klidu, se pohybujeme pomalým pohybem – jako vysoce nepředvídatelná meditace Tai Chi mistrů. Tvary minulosti, přítomnosti a budoucnosti procházejí skrze nás – tvarují Feminní a Maskulinní energii a jejich společný magický tanec. Pohyb v Klidu a bytí klidem v pohybu spojuje životní zkušenosti našeho těla do opravdové moudrosti. Nakonec se rozpustíme v meditaci vsedě, kde se všechny ostatní Rytmy naší cesty sbíhají do vitální resonance Klidu.

Pokaždé, když tančíme do Klidu, praktikujeme umění stát se pokorným a být ztišenou myslí, spojením s naším Vyšším Já.


5RYTMŮ | JEDNOTLIVÉ RYTMY | TANEČNÍ CESTA | HUDBA | KNIHY