Podmínky účasti

Podmínky účasti na dílnách 5 Rytmů

 • Vaše rezervace se stává platnou po odeslání online přihlášky a zaplacení zálohy či plné částky.
 • V případě platby zálohy, probíhá doplatek na místě v hotovosti před začátkem akce.
 • Organizátor nenese zodpovědnost za fyzické či psychické újmy a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), které se mohou účastníkovi v průběhu dílny přihodit. Účastník se dílny účastní plně na svou zodpovědnost.
 • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu ujednání, bude-li to shledáno za nezbytné. O případných změnách budete ihned informování. Vyvolají-li změny nemožnost vaší účasti, či v případě nutnosti zrušení dílny, budou přijaté platby zaslány zpět na váš účet.
 • Storno podmínky:
  • Při zrušení účasti déle než 14 dnů před zahájením dílny bude účtován administrativní poplatek ve výši 200 Kč a platba bude vrácena zpět na Váš účet.
  • Při zrušení účasti méně než 14 dnů je 50% učiněné platby nevratné. Můžete však za sebe najít náhradníka.
  • Při zrušení účasti méně než 5 dnů je celá Vaše platba nevratná. Můžete však za sebe najít náhradníka.
 • Ochrana soukromí: vámi uvedené osobní údaje budou sloužit pouze pro potřeby organizátora akce. V žádném případě nebudou poskytnuty třetím stranám.