Podmínky účasti a platební podmínky

Potvrzení účasti

Vaše rezervace se stává platnou po odeslání online přihlášky a zaplacení zálohy nebo plného kurzovného. V případě, že zvolíte variantu zálohy, doplatek probíhá na místě v hotovosti před začátkem akce.

Storno podmínky

Při zrušení účasti z vaší strany déle než 20 dnů před zahájením dílny bude účtován administrativní poplatek ve výši 200 Kč a platba bude vrácena zpět na Váš účet.

Při zrušení účasti z vaší strany méně než 20 dnů účtujeme poplatek ve výši zálohy dílny. Můžete za sebe poslat náhradníka.

Při zrušení účasti z vaší strany méně než 10 dní před začátkem dílny je celá platba nevratná. Můžete za sebe poslat náhradníka.

V případě změny místa či času konání akce ze strany organizátora může účastník zrušit svou účast na akci s tím, že je mu vracena celá, dosud učiněná, platba.

V případě zrušení akce ze strany organizátora, je všem účastníkům zaslán informační email o zrušení akce. Do týdne po původním termínu konání akce jsou pak rozeslány dosud učiněné platby v plné výši, a to na účet ze kterého byla platba učiněna.

Zdravotní a psychická zodpovědnost

Účastník se dílny účastní plně na svou zodpovědnost. Organizátoři nenesou zodpovědnost za fyzické či psychické újmy a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), které se mohou účastníkovi v průběhu dílny přihodit.


Ochrana soukromí

Veškeré osobní údaje uvedené v přihlášce budou sloužit pouze pro potřeby organizátora a lektora akce. Poskytnuté údaje neposkytujeme třetím stranám.