MAPY 5RYTMŮ

MANDALA 5RYTMŮ DLE GABRIELLE ROTH

Below are the core workshops that are the foundational work for our personal practice. Each level of the work builds on the one before as we naturally unfold and unravel towards our authentic self. 

Each level of the curriculum has an essential teaching  – Waves: Being/Body, Heartbeat: Loving/Heart, Cycles: Knowing/Mind, Mirrors: Seeing/Soul, The Silver Desert: Healing/Spirit.

Pro plné prozkoumání jednotlivých částí mandaly a její pochopení v kontextu práce Gabrielly Roth doporučujeme její knihy Mapy k extázi, Vypoťte své modlitby a Souvislosti.


WAVES / VLNY

Taneční cesta začíná Vlnami: základem a principem této praxe. Náš tanec je řízen duchovní silou, která obnaží naši duši, silou která nám umožní být především tanečníkem než jen tančit. Tato síla je rozpoutána 5ti rytmy do energického jazyka, který nás uvolní a přivede nás samotné k akci, anebo společně, jako kmen.

Plynutí – Staccato – Chaos – Lyrika – Klid

Zaměření: tělo jako plynulá bytost
Přínos: rozpoznáme naše chodidla a přestaneme zadržovat dech


HEARTBEAT / Tlukot srdce

V „Tlukotu srdce“ vyjadřujeme naše emoce jako energii, sílu, jako součást lidské bytosti. Staré pocity, které byly uzamčeny v našich končetinách nebo uzavřené v naší hrudi, jako v kleci, se začínají třást a uvolňovat. Naše pocity se nám stanou pohodlnými, nebudeme na nich viset ani je vytlačovat pryč.

Strach – Hněv – Smutek – Radost – Soucit

Zaměření: spontánní srdce
Přínos: Ucítíme, když je naše srdce otevřené, kdy je zavřené, jak to vše souvisí s láskou a jak moc ji každý potřebuje a chce.


CYCLES / Cykly

Cykly jsou blízkým a osobním pohledem na naše životy, naše zrození, naši nadcházející smrt a vše a všechny mezi tím. Vytváříme spojení, znovu tkáme vlákna života, odevzdáme zranění a ponižování. Staneme se skutečnými. Vážíme si lidí a událostí, které tvarovaly to, kým jsme; výzvy a dary, které nám byly ponechány a přetváříme své zděděné já na někoho, kým opravdu chceme být.

Zrození – Dětství – Puberta – Dospělost – Smrt

Zaměření: pustit minulost a iniciace do mužství a ženství
Přínos: Dostaneme se za svůj příběh bez toho, abychom jím byli ovládáni.


MIRRORS / Zrcadla

Mapa Zrcadla (Kmenová zrcadla, Zrcadla a Obnažená Duše) nás vede, abychom rozpoznali to, co Gabrielle Roth nazývala „Ego Osobnosti“; jak každý z nás má své obsazení těchto nekonečných staronových rolí; můžeme se naučit je poznat, pojmenovat, ztělesnit je, zveličovat je a procvičovat neidentifikování se s nimi. A tak můžeme, i když by to bylo pod tlakem, posunout se blíže autenticitě, k Duši, k sobě, k životu a svobodě.

Být – Milovat – Vědět – Vidět – Léčit


GOD, SEX and the BODY / Bůh, Sex a tělo

Pohybově-divadelní seminář hluboce prozkoumává ženské a mužské energie, zhmotňuje je a dává jim hlas, který inspiruje kreativitu, sebedůvěru a charisma. Animací pestré skupinky archetypů – vašeho léčitele, bojovníka, rebela, milenky, hledajícího a sladkého svatého blázena – poznáte, které části vaší duše byly ztraceny, ignorovány nebo potlačeny. Je to příležitost vidět sebe sama v celé své nepolapitelné a nezkrotné kráse a oslavit ty části sebe sama, které již ztělesňujete.

Matka – Otec – Milenka – Divoký syn – Madonna – Duch Svatý

Zaměření: Prozářit androgynní potenciál v každém z nás.