TANEČNÍ CESTA

5RYTMŮ | JEDNOTLIVÉ RYTMY | TANEČNÍ CESTA | HUDBA | KNIHY


KAM CHODIT


Sweat Your Prayers (Vypoťte své modlitby)

Sweat Your Prayers (též zkráceně pouze Sweat) jsou pravidelné otevřené večery určené k praktikování 5Rytmů. Je to prostor, kde se naučíte následovat vlastní vnitřní svět. Nakonec každý z nás se musí stát svým vlastním zdrojem a učitelem.

Jsou vedeny Spacehoderem, který hraje hudební vlnu odpovídající 5Rytmům a lekci neprovází hlasem a instrukcemi. Lekce trvají obvykle 2 hodiny.

V České republice taneční setkání Sweat Your Prayers vedou Spaceholdeři Josef (Praha), Laďka (Praha) a Veronika (Brno). Přehled pravidelných večerů.


Workshops – Dílny

Jsou místem pro hluboké ponoření do zkoumání 5Rytmů. Individuálně i ve skupině, od intimní skupinky po desítky účastníků.

Jsou vedeny akreditovanými lektory a mohou trvat od jedno po deset dnů. Obvyklým formátem jsou víkendové dílny.

V České republice jsou dílny vedeny zahraničními lektory. Přehled chystaných dílen v ČR můžete naleznout na těchto stránkách. Přehled všech konaných dílen po celém světě pak na domovských stránkách 5Rhythms.com.


JAK SE STÁT UČITELEM


SpaceHolder Program

Tento program je základním kamenem na cestě stát se certifikovaným učitelem 5Rytmů. Není však povinným předstupněm. Vstoupit do něj lze na doporučení akreditovaného učitele 5Rytmů, který je členem asociace 5RTA, a který je pak současně mentorem SpaceHoldera.

Více o SpaceHolder programu na domovských stránkách 5Rhythms.com.

V České republice jsou momentálně Spaceholdeři Josef (Praha), Laďka (Praha) a Veronika (Brno). Přehled pravidelných večerů.


Certifikovaný učitelský trénink

Učitelský trénink 5Rytmů je momentálně nabízen zhruba jednou za dva roky.

Více o učitelském tréninku na domovských stránkách 5Rhythms.com.

5RYTMŮ | JEDNOTLIVÉ RYTMY | TANEČNÍ CESTA | HUDBA | KNIHY